Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16971
Title: Thành lập Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam: Để có tiếng nói thống nhất, đại diện các nhà đầu tư
Authors: Hồng Út
Đinh, Quang Tuấn
Keywords: Hạ tầng giao thông
Nhà đầu tư
BOT
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 128 .- Tr.30-31
Abstract: Kết cấu hạ tầng giao thông ở nước ta đang ngày càng được hoàn thiện và hiện đại là nhờ có sự góp công rất lớn từ các nhà đầu tư tâm huyết. Tuy vậy, vấn đề cơ chế chính sách và thủ tục hành chính hiện vẫn đang là trở lực, "trói tay" các nhà đầu tư, làm giảm đi "sức nặng" của một chủ trương đúng đắn của Nhà nước về thu hút đầu tư theo hình thức ppp, trong đó có hợp đồng BOT. Trong bối cảnh như hiện nay, việc xúc tiến ra đời Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam là yêu cầu cấp thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16971
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.69 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.