Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16978
Title: Thuốc đủ hay thiếu
Authors: Xuân Hùng
Keywords: Thuốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 602 .- Tr.05
Abstract: Bài viết phân tích vấn đề hiện nay ở nước ta: thuốc thực chất có đủ không và nên nhìn nhận vấn đề thiếu / đủ thuốc như thế nào.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16978
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_928.48 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.