Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16978
Nhan đề: Thuốc đủ hay thiếu
Tác giả: Xuân Hùng
Từ khoá: Thuốc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 602 .- Tr.05
Tóm tắt: Bài viết phân tích vấn đề hiện nay ở nước ta: thuốc thực chất có đủ không và nên nhìn nhận vấn đề thiếu / đủ thuốc như thế nào.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16978
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_928.48 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.