Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16979
Title: Thu phí Quốc lộ 1A qua Lạng Sơn giải pháp hợp tình hợp lý
Authors: Trần, Trình Lãm
Keywords: Thu phí
Lạng Sơn
Quốc lộ 1A
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 128 .- Tr.38-39
Abstract: Ngày 17.5.2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ra văn bản đồng ý cho Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tiến hành thu giá tại trạm thu giá km93+160 - quốc lộ 1A kể từ ngày 01.6.2018. Trước đó, ngày 07.5.2018, Bộ GTVT cũng đã ra văn bản số 4658/ BGTVT-CQLXD về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành, cho phép đưa vào sử dụng trạm thu giá này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16979
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.