Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16982
Title: Cất giữ, bảo quản thuốc tốt chuyện không nhỏ
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Thuốc
Cất giữ
Bảo quản
Sức khỏe
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 602 .- Tr.06-07
Abstract: Bài viết hướng dẫn những phương pháp để cất giữ, bảo quản thuốc để đạt hiệu quả trong chữa bệnh. Bởi có khi thuốc xuất xưởng chất lượng tốt nhưng do bảo quản không tốt làm chất lượng suy giảm ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh và cả sức khỏe người sử dụng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16982
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.