Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16988
Title: Dung dịch vệ sinh cá nhân: Tránh lạm dụng
Authors: Lê, Quốc Thịnh
Keywords: Lạm dụng
Dung dịch vệ sinh cá nhân
Cách sử dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 602 .- Tr.08-09
Abstract: Các sản phẩm dung dịch vệ sinh cá nhân được coi như các thuốc sát khuẩn dùng ngoài. Chúng được quảng cáo khá nhiều trên các phương tiện truyền thông và bán phổ biến ở các nhà thuốc cũng như quầy tạp hóa. Việc sử dụng đúng cách là rất cần thiết để tránh các tác dụng ngược, tức là quá “sạch sẽ”, lạm dụng các dung dịch này để thụt rửa làm mất cân bằng vi sinh và nhiễm khuẩn trầm trọng hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16988
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.