Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16992
Title: Để phát triển dược liệu & thuốc thảo dược
Authors: Nguyễn, Thượng Dong
Keywords: Dược liệu
Phát triển
Thuốc thảo dược
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 602 .- Tr.12-13
Abstract: Bài viết phân tích mặt mạnh của Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên cây thuốc và nhu cầu, khả năng cung cấp dược liệu hiện nay. Bên cạnh đó cần quy hoạch hệ thống đào tạo nguồn nhân lực và hệ thống khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền thì mới phát triển được nguồn dược liệu và thuốc thảo dược hiện có ở nước ta.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16992
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.