Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16995
Title: Blockchain trong vận hành LCL
Authors: Võ, Thị Hà Nhi
Keywords: Blockchain
LCL
Quy trình vận hành
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 128 .- Tr.60-61
Abstract: Ở các cảng Trung Quốc, quy trình vận hành LCL (Less than container load) phức tạp và không hiệu quả. Do sản lượng container đã và đang tăng trưởng cùng với sự tăng trưởng của thương mại quốc tế và phát triển kinh tế, nhu cầu cải tiến quy trình LCL đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16995
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.