Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16999
Title: Nhiều cách giải cho một bài toán hay
Keywords: Toán học
Phương pháp giải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 493 .- Tr.44-45
Abstract: Trong bài kỳ này là lời giải bài toán được đưa ra trong phần bài tập đề nghị ở TT&TT số 489, Tháng 3.2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16999
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.