Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17006
Title: Thống nhất trong quản lý chuyển giá và trị giá Hải Quan
Authors: Lê, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Chuyển giá
Trị giá
Hải quan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 128 .- Tr.70-72
Abstract: Ở Việt Nam (VN), vấn đề chuyển giá được quản lý bởi Tổng cục Thuế và các cơ quan Thuế địa phương, trong khi đó, trị giá hải quan được quản lý bởi tổng cục hải quan. Đây là 2 cơ quan Nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Tài chính. Những quy tắc trong xác định trị giá hải quan và chuyển giá về cơ bản đều dựa trên nguyên tắc giá thị trường, nhưng thực chất vẫn có một số điểm khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17006
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.