Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17007
Title: Phân cấp nguy cơ ung thư tuyến vú
Authors: Bùi, Minh Trạng
Keywords: Nguy cơ
Ung thư
Tuyến vú
Phân cấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 602 .- Tr.20-21
Abstract: Ung thư vú được xếp ở vị trí thứ hai trong những loại ung thư gây chết người nhiều nhất ở phụ nữ (sau ung thư phổi). Hiện nay, người ta ghi nhận tỉ lệ phát triển ung thư vú khoảng 12% trong suốt cuộc sống của người phụ nữ. Hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính năm 2017 có đến 252.710 phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú xâm lấn và khoảng 40.610 trường hợp tử vong. Chỉ có 5 – 10% ung thư vú xảy ra ở phụ nữ là có yếu tố di truyền rõ ràng, còn phần lớn các trường hợp ung thư vú là không có mối liên quan gia đình trực tiếp. Nguy cơ phát triển ung thư vú tăng theo tuổi. Có những yếu tố nguy cơ đã được xác định và có những yếu tố có thể phòng chống được.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17007
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.