Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1701
Title: Triển vọng và giải pháp thu hút đầu tư từ các nước liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) vào Việt Nam trong khuôn khổ FTA Việt Nam – EAEU
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi
Trần, Hoa Phượng
Keywords: Triển vọng
Giải pháp
Đầu tư
Hiệp định thương mại tự do
FTA
Việt Nam
Liên minh Kinh tế Á - Âu
EAEU
Việt Nam - EAEU FTA
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 01 .- Tr.56-64
Abstract: Đầu tư nước ngoài giữ vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong những năm qua, đầu tư nước ngoài đã trở thành một khu vực phát triển năng động, góp phần tích cực vào các thành tựu tăng trưởng, bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng vốn xã hội, khơi dậy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần mở rộng thị trường quốc tế, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cả về máy móc, thiết bị, tri thức và kinh nghiệm quản lý, góp phần hội nhập kinh tế quốc tế… Trong bối cảnh Việt Nam và các nước Liên minh Kinh tế Á Châu (EAEU) ký hiệp định thương mại tự do, Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội lớn hơn bao giờ hết trong việc thu hút các khoản vốn đầu tư từ các nước này. Bài viết sẽ phân tích những triển vọng cũng như những giải pháp nhằm thu hút đầu tư từ các nước EAEU vào Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu (Việt Nam - EAEU FTA).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1701
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_484.66 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.