Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17015
Title: Lưu ý khi mô tả số lượng đơn vị hàng hóa trong vận đơn (phần 2)
Authors: Ngô, Khắc Lễ
Keywords: Mô tả số lượng
Vận đơn
Đơn vị hàng hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 128 .- Tr.74-75
Abstract: Nếu áp dụng Quy tắc Hague thì cả container hoặc từng miếng cá ngừ riêng biệt (mỗi một miếng cá ngừ) được coi là kiện hoặc đơn vị theo quy định tại Điều IV khoản 5?
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17015
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.