Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17018
Title: Sai lầm ở đâu? Đúng hay sai
Authors: Nguyễn, Ngọc Tú
Keywords: Toán học
Phương pháp giải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 493 .- Tr.47
Abstract: Tác giả đưa ra lời giải bài toán để bạn đọc tham khảo và nhờ bạn đọc nói lên quan điểm đúng, sai. Nếu sai hãy sửa cho đúng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17018
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_412 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.