Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17019
Title: Một số ứng dụng của một bất đẳng thức
Authors: Vũ, Hồng Phong
Keywords: Ứng dụng
Bất đẳng thức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 494 .- Tr.1-4
Abstract: Bài viết nêu lên một số ứng dụng của một bất đẳng thức: chứng minh, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, so sánh các số, giải phương trình và hệ phương trình,
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17019
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.