Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17025
Title: Hòa Bình đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động công tác kiểm tra của Đảng
Authors: Trọng Đức
Keywords: Hòa Bình
Nghiên cứu khoa học
Hoạt động công tác kiểm tra Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.40-41,82
Abstract: Tác giả ghi nhận lại cuộc phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Kiểm tra đối với Đồng chí Hoàng Văn Đức, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT TỈnh uỷ Hòa Bình về ý nghĩa và kết quả của việc nghiên cứu, ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hòa Bình thời gian qua. Tác giả xin được thông tin đến bạn đọc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17025
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.