Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17026
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
Authors: Lương, Đức
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Góp phần
Thực hiện hiệu quả các chỉ thị
Nghị quyết của Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.42-44
Abstract: Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi trả lời phỏng vấn của Tạp chí Kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra các cấp tỉnh Quảng Ngãi từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay và Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã có tác động và ý nghĩa đối với việc ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tác giả xin thông báo đến quý độc giả gần xa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17026
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.