Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17029
Title: Hình thành hệ thống bài toán từ một đẳng thức
Authors: Cao, Tiến Trung
Keywords: Bài toán
Đẳng thức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 494 .- Tr.12-17,39
Abstract: Đôi khi trong quá trình giải toán có những đẳng thức khá đẹp và nếu chịu khó suy luận thì ta có thể khai thác nó sâu hơn, qua đó có thể hình thành được nhiều bài toán mới hoặc vận dụng để giải được khá nhiều bài toán khác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17029
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.