Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17035
Title: Công tác kiểm tra, giám sát giúp Hải Phòng ổn định, phát triển
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Hải Phòng ổn định
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.5-6
Abstract: Với sự nỗ lực, cố gắng cao của Đảng bộ, chính quyền, quân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục có những phát triển đột phá, có lĩnh vực là điểm sáng của cả nước, nhiều dự án công trình quan trọng đã và đang được triển khai tạo động lực mới cho thành phố và vùng Duyên Hải Bắc Bộ phát triển, đời sống nhân dân càng được nâng cao. Để đạt được kết quả đó, thành phố đã tích cực đổi mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác, trong đó công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thành ủy Hải Phòng đã xác định: Tăng cường kiểm tra, giám sát là điều kiện quan trọng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, vai trò cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17035
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.99.243


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.