Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17037
Nhan đề: Tây Ninh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra
Từ khoá: Tây Ninh
Nâng cao chất lượng
Đội ngũ cán bộ kiểm tra
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.10-11,55
Tóm tắt: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trong năm 2017. Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Tây Ninh sẽ quyết liệt trong việc xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra theo hướng tinh và gọn, trong đó chú trọng nâng cao về chất lượng. Kiến nghị Trung ương, chỉ đạo, thống nhất, hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng mô hình tổ chức bộ máy Uỷ ban Kiểm tra các cấp thống nhất trong cả nước, trước mắt là cho cấp tỉnh; quy định các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể và chế độ hợp lý để nâng cao chất lượng thành viên Uỷ ban Kiểm tra.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17037
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.03 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.