Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17051
Title: Truyền thông xã hội: Dự báo các xu hướng phát triển và một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Trần Hưng
Keywords: Mạng xã hội
Truyền thông xã hội
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 05 .- Tr.46-57
Abstract: Dự báo các xu hướng phát triển chủ yếu của truyền thông xã hội luôn là vấn đề được cả người dùng và doanh nghiệp đặt vấn đề quan tâm hàng đầu vì ý nghĩa thiết thực của nó với hoạt động kinh doanh trực tuyến. Bài viết của tác giả đã trình bày một cách tổng quát các xu hướng phát triển chủ yếu của truyền thông xã hội trong thời gian tới dựa trên những nghiên cứu và nhận định của các tổ chức nghiên cứu thị trường trên thế giới. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tận dụng tốt nhất các xu hướng này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17051
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.