Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17053
Title: Hội nhập Cộng đồng ASEAN: Cơ hội, thách thức và một số vấn đề đặt ra đối với Lào
Authors: Trương, Duy Hòa
Keywords: CHDCND Lào
Hội nhập ASEAN
Cộng đồng ASEAN
Cơ hội
Thách thức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.03-09
Abstract: Nước CHDCND Lào tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1997 và hội nhập trong Cộng đồng ASEAN (AC) từ tháng 12 / 2015. Trong hơn hai mươi năm gia nhập ASEAN (1997 – 2018), Lào đã đạt được không ít thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội với tăng trưởng GDP luôn đạt ở mức cao. Tuy nhiên, với tư cách là nước chậm phát triển và đi sau so với nhiều nước khác trong khu vực, Lào đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong quá trình hội nhập. Với cách tiếp cận đa chiều và theo dòng lịch sử, bài viết này phân tích các cơ hội, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với Lào khi hội nhập trong AC.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17053
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.