Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17054
Title: Nạn cướp biển ở Đông Nam Á từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc đến nay
Authors: Võ, Xuân Vinh
Keywords: Đông Nam Á
Cướp biển
Hợp tác chống cướp biển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.10-17
Abstract: Là khu vực đặc trưng với địa hình quần đảo và bán đảo, án ngữ đường biển quan trọng hàng đầu về giao thương hàng hóa của thế giới, năng lực quản trị biển còn nhiều hạn chế của nhiều quốc gia trong khu vực cùng những yếu tố khác, các vùng biển ở Đông Nam Á là nơi sản sinh và là môi trường lý tưởng cho hoạt động cướp biển. Nếu như thời kỳ Chiến tranh lạnh, hoạt động cướp biển Đông Nam Á không phải là vấn đề lớn thì thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh khi hoạt động thương mại của thế giới trong không gian biển trở nên nhộn nhịp do tốc độ khu vực hóa và toàn cầu hóa ngày càng được đẩy mạnh, hoạt động cướp biển phát triển nhanh chóng và trở thành mối quan tâm an ninh lớn của khu vực. Đứng trước những thách thức này, các cơ chế hợp tác chống cướp biển ở Đông Nam Á đã được hình thành ở nhiều cấp độ khác nhau. Bài viết sẽ tập trung làm rõ hiện trạng của hoạt động cướp biển và những nỗ lực hợp tác chống cướp biển ở khu vực Đông Nam Á từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đến nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17054
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.