Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17058
Title: Cần quan tâm khi dùng thuốc chống lao
Authors: Lê, Quốc Thịnh
Keywords: Thuốc chống lao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 604 .- Tr.06-07
Abstract: Việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý luôn được coi trọng. Người dược sĩ làm công tác dược lâm sàng sẽ là người thực hiện vai trò cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho cán bộ y tế và người bệnh. Trong chuyên khoa lao, vấn đề này lại càng cấp thiết vì một trong những đặc điểm của điều trị lao là người bệnh phải điều trị dài ngày, sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc chống lao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17058
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.