Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17061
Title: Cơ hội xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Australia và New Zealand
Authors: Nguyễn, Hà Phương
Keywords: Nông sản
Xuất khẩu
Hiệp định thương mại tự do
Australia
New Zealand
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.60-67
Abstract: Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA) là một trong 6 hiệp định thương mại tự do mà ASEAN đã ký kết với các đối tác. Với mục tiêu thúc đẩy thương mại giữa ASEAN với Australia và New Zealand, AANZFTA là cơ hội tốt để Việt Nam có thể phát huy lợi thế trong ngành sản xuất và xuất khẩu nông sản sang hai thị trường tiềm năng này. Do đó, bài viết sẽ khái quát về AANZFTA, chỉ ra các cơ hội và kết quả đạt được trong xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Australia và New Zealand, từ đó đề xuất một số định hướng phát triển để Việt Nam có thể tiếp tục tận dụng được cơ hội này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17061
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.