Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17117
Title: Huyện ủy Tiên Lãng (Hải Phòng) Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác giải phóng mặt bằng
Authors: Hải Hà
Keywords: Huyện ủy Tiên Lãng
Tăng cường kiểm tra
Giám sát
Công tác giải phóng mặt bằng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.51-52
Abstract: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trong 2 năm qua được thực hiện nghiêm túc đã góp phần tích cực nâng cao vai trò của tổ chức đảng, tạo dư luận đồng tình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động phối hợp, tạo thuận lợi để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong 2 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Tiên Lãng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17117
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.