Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17120
Title: Giám sát ngăn ngừa vi phạm
Authors: Phương Thúy
Keywords: Giám sát
Ngăn ngừa vi phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.56-57
Abstract: Liên tiếp trong 2 năm 2014-2015, các trường học trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xảy ra tình trạng bố trí thừa nhiều giáo viên so với quy định, nhiều trường còn thừa cán bộ quản lý. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã giám sát việc bố trí cán bộ quản lý và hợp đồng sư phạm trong các trường học đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và 2 đồng chí lãnh đạo của Phòng trực tiếp phụ trách công tác này; đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy chỉ đạo trực tiếp Đoàn giám sát và tác giả là một thành viên của Đoàn mục đích kiểm tra, giám sát, tham mưu và ngăn ngừa vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo, tuyển dụng và bố trí công việc của cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17120
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.