Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17127
Title: Bài học về giữ gìn phẩm chất
Authors: Phương Linh
Keywords: Bài học
Giữ gìn phẩm chất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.65-68
Abstract: Ngày 14-2 vừa qua, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tuyên bố từ chức theo yêu cầu của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, chính thức đặt dấu chấm hết cho 9 năm tại vị đầy tai tiếng. Đây là kết cục tất yếu, khi Tòa phúc thẩm Tòa án tối cao Nam Phi đã cáo buộc ông liên quan đến 783 tội về nhận hối lộ, trốn thuế, tham nhũng và lạm quyền.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17127
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.6.131


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.