Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17129
Title: Đánh trượng để Thanh Liêm
Authors: Thạch, Thiết Hà
Keywords: Đánh trượng
Thanh liêm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.72-73
Abstract: Tháng Giêng năm Nhâm Thìn niên hiệu Trùng Hưng (khoảng tháng 2-1292), Vua Trần Nhân Tông lấy Phí Mạnh làm An phủ sứ Diễn Châu ⁽¹⁾. Được một thời gian, Vua được tin Phí Mạnh trong thời gian nhậm trị đã phạm tội hà lạm, bèn triệu viên quan này về Kinh đô Thăng Long và đánh trượng trước triều thần. Sau đó, ông vẫn cho Phí Mạnh về nhậm trị, giữ chức cũ tại Diễn Châu. Môt thời gian sau, Vua nhận được tin dân địa phương hết lời ca ngợi Phí Mạnh là vị quan thanh liêm, chính trực; người vùng ấy vì thế có câu rằng "Diễn Châu An phủ thanh như thủy” (An phủ sứ Diễn Châu lòng trong như nước). Vua Trần Nhân Tông rất vui vì “đắc sách” “đánh trượng để quan tham tang trở lại thanh liêm” của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17129
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.