Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17150
Title: Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Keywords: Đảng bộ
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tăng cường kiểm tra
Giám sát
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.19-22
Abstract: Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với phóng viên Tạp chí Kiểm tra về một số việc cần làm Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những khâu đột phá giúp tỉnh nằm trong tốp đầu của cả nước về thu ngân sách nhà nước. Không những Đảng bộ tỉnh triển khai và thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, bên cạnh đó có những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Ủy ban kiểm tra các cấp có vai trò quan trọng trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại Đảng bộ với tinh thần quyết liệt và khẩn trương. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng rằng Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) sẽ được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17150
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.