Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1716
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ TP. Hà Nội
Authors: Đỗ, Thúy Nga
Keywords: Phát triển
Công nghiệp hỗ trợ
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 9 .- Tr.57-60
Abstract: Bài viết sử dụng mô hình hồi quy bội để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn TP. Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố: Chính trị văn hóa; Nguồn nhân lực; Tài chính; Chính sách; Khoa học công nghệ; Cơ sở vật chất hạ tầng; Quan hệ liên kết; và Thị trường có tương quan thuận với sự phát triển CNHT ở Hà Nội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1716
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_325.18 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.