Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17270
Nhan đề: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 133
Tác giả: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17270
ISSN: 0866-7020
Bộ sưu tập: (TCC) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn21.29 MBAdobe PDF
_file_Mục lục337.51 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.