Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1733
Title: Trách nhiệm cung cấp thông tin tài sản thi hành án dân sự trong pháp luật châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức
Authors: Nguyễn, Văn Nghĩa
Keywords: Kinh nghiệm quốc tế
Thông tin về tài sản của người phải thi hành án
Pháp luật thi hành án dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 01 .- Tr.59-64
Abstract: Bài viết nêu khái quát một số quy định của pháp luật châu Âu và pháp luật Cộng hòa Liên bang Đức về cung cấp thông tin tài sản thi hành án. Các nội dung này có thể là những kinh nghiệm tốt để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1733
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_421.68 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.