Thông tin và Tư liệu Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Logo

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 14 của 14
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân – thư viện đầu ngành trong Công an Nhân dânĐỗ, Thu Thơm
2018Giới thiệu mô hình nâng cao năng lực nghề nghiệp cho cán bộ thư viện đại học hiện nayNguyễn, Thị Tú Quyên
2018Thư viện số, tài nguyên giáo dục mở góp phần thúc đẩy giáo dục mở Việt NamLê, Ngọc Diệp
2018Hành vi thông tin của giảng viênBùi, Hà Phương
2018Đánh giá dịch vụ thông tin – thư việnTrương, Đại Lượng
2018Quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam : Thực tiễn và những vấn đề đặt raNguyễn, Hữu Giới
2018Ứng dụng Google Forms vào công tác chuyên môn tại Thư viện Đại học An GiangĐỗ, Thị Bé Tư
2018Kinh nghiệm phát triển vốn tài liệu tại Thư viện Khoa học của Liên Bang NgaNguyễn, Thị Tú Quyên
2018Hoạt động quản lý nguồn tài nguyên thông tin tại Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần ThơVõ, Duy Bằng
2018Tìm hiểu văn hóa đọc của sinh viên ngành thông tin học Trường Đại học Cần ThơLâm, Thị Hương Duyên; Lưu, Mỹ Chi
2018Kỹ năng đánh giá thông tin của thanh thiếu niên Việt NamNgô, Thị Huyền
2018Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu cộng đồngNguyễn, Trọng Phượng
2018Các khái niệm và cách đo lường tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệHồ, Ngọc Luật
2018Thư viện với công tác quản lý dữ liệu nghiên cứuNguyễn, Hồng Sinh
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 14 của 14