Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17569
Nhan đề: Văn hóa dân gian số 126
Tác giả: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17569
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: (TCC) Văn hóa dân gian

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
Toàn văn17.27 MBAdobe PDF
_file_Mục lục209.39 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.