Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17775
Title: Mô hình thanh niên xung phong xây dựng kinh tế tỉnh Nghệ An - 33 năm nhìn lại
Authors: Đỗ, Đức Ngân
Keywords: Nghệ An
Thanh niên xung phong
Xây dựng kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 291 .- Tr.75-80,88
Abstract: Kế tục truyền thống tốt đẹp của thanh niên xung phong (TNXP) Nghệ An trong hai cuộc kháng chiến, phát huy vai trò xung kích cách mạng của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ, mô hình Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế ở Nghệ An bựớc đầu đã thành công, tạo tiền đề cho sự ra đời, phát triển của nhiều tổng đội. Thành công của lực lượng TNXP xây dựng kinh tế Nghệ An trong hơn 30 năm qua đã khẳng định năng lực, vai trò của tổ chức Đoàn trong việc trực tiếp tổ chức và chỉ đạo thanh niên phát triển kinh tế; thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tỉnh là phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An. Thành công đó được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao; là mô hình được Trung ương nhân rộng và nhiều tỉnh bạn đến chia sẻ kinh nghiệm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17775
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.75 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.