Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17779
Title: Phương pháp nhân tử Lagrance
Authors: Hoàng, Ngự Huấn
Keywords: Phương pháp nhân tử Lagrance
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 494 .- Tr.30-39
Abstract: Ý tưởng lần mà đầu tiên được Lagrange sử dụng trong “cơ học giải tích” (năm 1788) thì vào thời điểm hiện tại là một trong những ý tưởng trọng tâm của lĩnh vực lý thuyết lớn bao trùm các ngành quy học toán học, lý thuyết các quá trình tối ưu, toán kinh tế, một vài lĩnh vực của hình học, giải tích và vật lý. Lý thuyết này rất khó, nhưng bản thân ý tưởng ban đầu của Lagrange lại hoàn toàn sơ cấp và rất hữu ích khi giải nhiều bài toán Olympic. Đây chính là nội dung của bài báo này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17779
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.