Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17784
Title: Sai lầm ở đâu
Authors: Nguyễn, Anh Vũ
Keywords: Toán học
Đáp án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 494 .- Tr.47
Abstract: Bài viết nêu cách giải giá trị nhỏ nhất của F đúng hay sai và điều kiện để phương trình có nghiệm duy nhất. Đề được đăng trên TH&TT số 490, tháng 4 năm 2018.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17784
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_489.72 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.