Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17798
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của các sợi Bazalt đến một số tính chất của bê tông chất lượng siêu cao
Tác giả: Lương, Văn Hùng
Phạm, Sỹ Đồng
Nguyễn, Ngọc Lâm
Nguyễn, Công Thắng
Nguyễn, Văn Tuấn
Từ khoá: Bê tông chất lượng siêu cao
Sợi Basalt
Cường độ uốn
Cường độ nén
Mô đun đàn hồi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.3-6
Tóm tắt: Bê tông chất lượng siêu cao (BTCLSC) là một bước phát triển mới của công nghệ bê tông với độ lưu động lớn, cường độ nén rất cao, độ bền lâu và độ dẻo dai cao... Những tính chất này đạt được là dựa trên việc áp dụng các nguyên tắc như sử dụng phụ gia khoáng, tối ưu thành phần hạt, bảo dưỡng nhiệt và đặc biệt là việc sử dụng cốt sợi đã nâng cao rất lớn cường độ uốn và độ bền dẻo dai cho BTCLSC. Nghiên cứu này đề cập đến việc sử dụng sợi basalt phân tán để cải thiện một số tính chất của BTCLSC như tính công tác, cường độ nén, cường độ uốn, mô đun đàn hồi. Sợi basalt được cho là rất tiềm năng trong chế tạo BTCLSC vì các đặc tính cường độ kéo cao, mô đun đàn hồi lớn, khả năng chịu kiềm và nhiệt độ cao của loại sợi này. Các kết quả thực nghiệm cho thấy việc sử dụng sợi basalt phân tán với hàm lượng hợp lý sẽ không ảnh hưởng đến tính công tác của hỗn hợp bê tông, nhưng cải thiện cường độ uốn, cường độ nén và mô đun đàn hồi của BTCLSC.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17798
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.72 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.253.192


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.