Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17798
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLương, Văn Hùng-
dc.contributor.authorPhạm, Sỹ Đồng-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Lâm-
dc.contributor.authorNguyễn, Công Thắng-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Tuấn-
dc.date.accessioned2019-11-12T07:11:02Z-
dc.date.available2019-11-12T07:11:02Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17798-
dc.description.abstractBê tông chất lượng siêu cao (BTCLSC) là một bước phát triển mới của công nghệ bê tông với độ lưu động lớn, cường độ nén rất cao, độ bền lâu và độ dẻo dai cao... Những tính chất này đạt được là dựa trên việc áp dụng các nguyên tắc như sử dụng phụ gia khoáng, tối ưu thành phần hạt, bảo dưỡng nhiệt và đặc biệt là việc sử dụng cốt sợi đã nâng cao rất lớn cường độ uốn và độ bền dẻo dai cho BTCLSC. Nghiên cứu này đề cập đến việc sử dụng sợi basalt phân tán để cải thiện một số tính chất của BTCLSC như tính công tác, cường độ nén, cường độ uốn, mô đun đàn hồi. Sợi basalt được cho là rất tiềm năng trong chế tạo BTCLSC vì các đặc tính cường độ kéo cao, mô đun đàn hồi lớn, khả năng chịu kiềm và nhiệt độ cao của loại sợi này. Các kết quả thực nghiệm cho thấy việc sử dụng sợi basalt phân tán với hàm lượng hợp lý sẽ không ảnh hưởng đến tính công tác của hỗn hợp bê tông, nhưng cải thiện cường độ uốn, cường độ nén và mô đun đàn hồi của BTCLSC.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.3-6-
dc.subjectBê tông chất lượng siêu caovi_VN
dc.subjectSợi Basaltvi_VN
dc.subjectCường độ uốnvi_VN
dc.subjectCường độ nénvi_VN
dc.subjectMô đun đàn hồivi_VN
dc.titleNghiên cứu ảnh hưởng của các sợi Bazalt đến một số tính chất của bê tông chất lượng siêu caovi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.