Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17805
Title: Đánh giá hư hại khung bê tông cốt thép chịu động đất có xét đền tương tác đất nền và kết cấu =
Other Titles: Seismic damage assessment of reinforced concrete frames with considerasion of soil - structure interaction
Authors: Nguyễn, Quốc Trường
Phạm, Quang Sơn
Lê, Văn Hùng
Cao, Văn Vui
Keywords: Khung bê tông cốt thép
Tương tác đất nền và kết cấu (SSI)
Động đất
Chỉ số hư hại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.11-16
Abstract: Trong tiêu chuẩn thiết kế động đất hiện nay, tương tác đất nền và kết cấu (Soil Structure Interaction - SSI) thường bỏ qua vì SSI được xem là có lợi. Điều này không phản ánh đúng quá trình làm việc thực tế của kết cấu chịu động đất. Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ hư hại của khung bê tông cốt thép (BTCT) có xét đến SSI chịu các trận động đất có cường độ khác nhau dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn hiện hành thông qua chỉ số hư hại. Kết quả cho thấy rằng, SSI là bất lợi vì nó làm tăng chỉ số hư hại của khung BTCT.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17805
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.26.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.