Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17806
Title: Đặc trưng văn hóa của người Ê-Đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn
Authors: Lài, Thị Vân
Keywords: Văn hóa truyền thống
Đặc trưng văn hóa
Cấu trúc so sánh
Sử thi Dăm Săn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 6 .- Tr.37-43
Abstract: Sử thi Dăm Săn được xem là “bộ bách khoa toàn thư" của người Ê-đê thời cổ đại. Qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn, bức tranh toàn cảnh sinh động về đời sống lao động, chinh phục thiên nhiên, đời sống văn hóa tinh thần, quan niệm nghệ thuật của người Ê-đê cổ đại được tác giả dân gian miêu tả một cách chân thực. Lấy ngữ liệu trong sử thi Dăm Săn, nội dung bài viết làm nổi bật một số đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong bộ sử thi này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17806
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.