Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1796
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Quế Châu-
dc.date.accessioned2018-05-16T01:59:14Z-
dc.date.available2018-05-16T01:59:14Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-2739-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1796-
dc.description.abstractTrong suốt 333 năm thôn tính và cai trị Philippines (1565 – 1898), giai đoạn từ sau khi Tây Ban Nha hoàn thành công cuộc chinh phục năm 1571 đến khi họ thực thi chính sách “hạn chế thương mại” năm 1953, ít được các học giả quan tâm nghiên cứu. Điều này dẫn đến những đánh giá thiếu khách quan về chính sách thương mại nói riêng và chính sách cai trị nói chung của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines. Dựa trên những nguồn tài liệu khác nhau, bài viết này sẽ cung cấp những dữ liệu chi tiết có tính hệ thống về quan hệ thương mại của thuộc địa Philippines trong khoảng hai thập niên đầu chế độ cai trị Tây Ban Nha. Điều này cho phép tác giả đi đến nhận định, trong giai đoạn này, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn và cản trở, chính quyền Tây Ban Nha đã chủ động xúc tiến quan hệ thương mại của Philippines với các thuộc địa của họ ở châu Mĩ cũng như một số nước trong khu vực.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 02 .- Tr.46-53-
dc.subjectTây Ban Nhavi_VN
dc.subjectPhilippinesvi_VN
dc.subjectThương mạivi_VN
dc.subjectChính sáchvi_VN
dc.subjectThuộc địavi_VN
dc.titleChính sách thương mại của Tây Ban Nha ở thuộc địa Philippines giai đoạn 1571 - 1593vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_514.36 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.