Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17984
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Thúy Bình-
dc.date.accessioned2019-11-13T03:31:34Z-
dc.date.available2019-11-13T03:31:34Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0868-3492-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17984-
dc.description.abstractNâng cao dân trí là yêu cầu khách quan và cấp thiết của cách mạng Việt Nam, cả trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều đó, từ khi còn là một thanh niên yêu nước đến khi trở thành Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề dân trí và nâng cao dân trí. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn đang định hướng, dẫn dắt sự nghiệp nâng cao dân trí của Việt Nam hiện nay, trong bối cảnh đất nước mở cửa và chủ động hội nhập với khu vực và thế giới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesGiáo dục Lý luận;Số 288 .- Tr.19-24,37-
dc.subjectHồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectDân trívi_VN
dc.subjectNâng cao dân trívi_VN
dc.subjectGiáo dụcvi_VN
dc.titleTư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trívi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.