Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17987
Title: Tái cấu trúc nền kinh tế của Brazil từ năm 2000 đến nay
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Tâm
Keywords: Tái cấu trúc
Kinh tế
Brazil
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 291 .- Tr.32-40
Abstract: Cuộc khủng hoảng kinh tế những năm đầu thế kỷ XXI đã làm cho mức tăng trưởng của các ngành công nghiệp Brazil đã chậm lại, nguồn vốn nước ngoài đi kèm với những thiết bị đã trở nên lỗi thời lạc hậu. Do đó, rất cần thiết phải tiến hành tái cấu trúc nhằm ổn định, vượt qua khủng hoảng và phát triển nền kinh tế Brazil với các trọng tâm bao gồm: chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế; tái cơ cấu chính sách tài khóa, đầu tư và giảm nợ công; tái cơ cấu ngành, lĩnh vực kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17987
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.92 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.