Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Những quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt NamCao, Văn Thanh; Cao, Thị Thu Trang
2018Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển công nghệ văn hóaLê, Tuấn Vinh; Nguyễn, Thị Ngọc Diễn
2019Những sáng tạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mớiNguyễn, Đình Quỳnh
2019Các nguyên tắc trong chính sách dân tộc của Đảng cộng sản Việt NamVũ, Trường Giang
2018Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược trong quá trình lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua một số thời kỳ lịch sửNguyễn, Thị Kim Hoa; Lê, Thị Lan Anh
2018Những đặc trưng về đường lối an sinh xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mớiNguyễn, Ngọc Mạnh
2018Đoàn kết và sáng tạo - Yếu tố quyết định tạo nên thành công của quá trình tìm tòi và hình thành đường lối đổi mới đất nước của Đảng (1975 - 1986)Nguyễn, Thị Thanh Huyền
2018Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo cách mạng hiện nayNgô, Ngọc Thắng
2018Một số quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộcDoãn, Hùng
2018Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về nâng cao chất lượng nguồn lực con ngườiNguyễn, Thị Quế Anh