Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18009
Title: Tác động của môi trường gia đình đến hành vi, cảm xúc của học sinh trung học phổ thông
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Keywords: Môi trường gia đình
Học sinh trung học phổ thông
Hành vi lệch chuẩn
Cảm xúc lo âu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 6 .- Tr.3-19
Abstract: Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu tác động của môi trường gia đình đến hành vi, cảm xúc của học sinh trung học phổ thông. Bảng hỏi gồm các thang đo có độ tin cậy dao động từ 0,66 đến 0.9 và một số câu hỏi về thông tin người trả lời. Kết quả khảo sát trên 758 học sinh trung học phổ thông tại Hài Nội, Hòa Bình. Thanh Hóa cho thấy, môi trường gia đình, đặc biệt những khía cạnh như sự gắn kết bố - mẹ - con, sự chia sẻ - hiểu nhau giữa các thành viên gia đình, bạo lực của bố hoặc mẹ đối với con và tâm trạng âm tính của bố hoặc mẹ là những yếu tố có khả năng dự báo ở mức có ý nghĩa thống kê đối với hành vi lệch chuẩn, hành vi cảnh báo nguy cơ nghiện chất, hành vi ủng hộ xã hội và cảm xúc lo âu của con lứa tuổi trung học phổ thông. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, có những khác biệt nhất định trong tác động của môi trường gia đình đến hành vi, cảm xúc lo âu của các học sinh nam và học sinh nữ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18009
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.76 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.