Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1802
Title: Điều chỉnh chiến lược, chính sách kinh tế của Indonesia trong tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN
Authors: Nguyễn, Hà Phương
Keywords: Cộng đồng kinh tế ASEAN
Điều chỉnh chính sách
Indonesia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 02 .- Tr.69-76
Abstract: Có thể nói, với GDP và dân số đứng hàng đầu Đông Nam Á, Indonesia có vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập của khu vực, đặc biệt trong việc thành lập Cộng đồng ASEAN (AC) nói chung và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) nói riêng. Với nguồn lực dồi dào, là thành viên duy nhất của Đông Nam Á thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Chính phủ nước này đã có những bước chuẩn bị cho quá trình hội nhập trong AEC thông qua những điều chỉnh trong chiến lược, chính sách của quốc gia phù hợp với những quy định và lộ trình trong AEC. Bài viết sẽ nghiên cứu những điều chỉnh chiến lược chính sách kinh tế chung và đi sâu phân tích những điều chỉnh trong từng lĩnh vực của Indonesia khi tham gia AEC.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1802
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_560.69 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.