Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18031
Title: Nhu cầu học nghề của thanh niên dân tộc các tỉnh vùng Tây Bắc
Authors: Lê, Minh Nguyệt
Phan, Trọng Ngọ
Keywords: Nhu cầu
Nghề nghiệp
Nhu cầu học nghề
Nhu cầu học nghề
Thanh niên
Vùng Tây Bắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 6 .- Tr.39-50
Abstract: Nghiên cứu nhằm phát hiện thực trạng nhu cầu học nghề của thanh niên ở các tỉnh vùng Tây Bắc và những yếu tố tác động đến nhu cầu cũng như đến thực tế học nghề của thanh niên. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số thanh niên có nhu cầu được học nghề với các trình độ khác nhau, nhưng số thanh niên được đào tạo còn rất ít. Các yếu tố chính gây trở ngại cho việc học nghề của thanh niên là hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, tâm lý, kết hợp với chất lượng dạy nghề hiện nay chưa cao, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của thanh niên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18031
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.