Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1805
Title: Phát triển du lịch tại Tuyên Quang : Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Du lịch
Phát triển bền vững
Tuyên Quang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 10 .- Tr.53-55
Abstract: Tuyên Quang là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, nhất là những sản phẩm du lịch gắn liền với lịch sử, văn hóa - khai thác hệ thống di tích lịch sử cách mạng, thiên nhiên, du lịch sinh thái... Tuy nhiên, so với tiềm năng du lịch sẵn có, việc phát triển vẫn chưa được như kỳ vọng. Thực trạng này đòi hỏi Tuyên Quang cần có giải pháp khắc phục, để ngành du lịch Tỉnh sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1805
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_282.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.